Pravidla pro bruslaře

Pojďme se společně podívat jak je to vlastně s pravidly silničního provozu, které platí pro in-line bruslaře. Čím se musí řídit, jaká mají práva a povinnosti u nás a jak je to ve světě.

Podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, který byl několikrát novelizován (naposledy v roce 2006) je bruslař účastníkem silničního provozu a patřá mezi chodce. Chodcem je podle tohoto zákona i "osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční bozík o celkové šířce nepřevyšující 600mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm³, psa a podobně.

A tak pro bruslaře, podobně jako pro chodce platí:
 • Musí využívat především chodníky nebo stezky pro chodce
 • Bruslař nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit chodce
 • Jedná-li se o stezku pro chodce a cyklisty, na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty je bruslař povinnen využít pouze pruh pro chodce. Pruh pro cyklisty smí využít jen při předjíždění, nesmí však ohrozit cyklisty.
 • Ve stejném zákoně se ale také píše, že: jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích, nebo na kolečkových bruslích. (z toho plyne, že se bruslař může pohybovat jak na chodníku, tak na cyklostezce, ale nesmí nikoho ohrozit.
 • Tam, kde není chodní, bruslí se po levé krajnici, nebo co nejblíže k levému okraji vozovky.
 • Chodci i bruslaři moho jít (jet) maximálně dva vedle sebe
 • Za snížené viditelnosti můžou bruslaři jet pouze za sebou
 • Do metra, tramvají a autobusů je vstup na kolečkových bruslích zakázán.
 • Na veřejných parkovištích se bruslit nesmí.
Rakousko

Rakouské právní předpisy upravující bruslení jsou docela jednoduché: na silnici bruslař nesmí. Bruslení je naopak povoleno kdekoli na chdnících, pěších zónách, cyklostezkách a stezkách pro chodce. Podobně jako v ČR nesmí bruslaři ohrožovat chodce na stezkách pro chodce a cyklisty na cyklostezkách.

Německo

V německu jsou pravidla  ještě méně jasná, než u nás. Bruslaři jsou také považováni za chodce, musí k jízdě používat stezky pro chodce, na stezkách pro cyklisty by jezdit neměli. Pro pohyb na silnicích platí stejná pravidla jako v ČR. Zajímavé je snad jen to, že bruslař nemá v případě dopravní nehody nárok na odškodnění. Toto se snažil změnit dodatek k silničnímu zákonu z r. 2005, kde byla práva bruslařů již vytýčena. tento dodatek však nebyl s nejvetší pravděpodobností dosud verifikován.

Švýcarsko

Ve Švýcarsku jsou ve vztahu k bruslařům o něco dále. Bruslení na silnicích je povolené pouze v místech se slabým provozem, např. v obytných čtvrtích, nebo na silnicích druhé třídy. Přednostně se doporučuje použít cyklostezky, turistické cesty a chodníky. Nesmí dojít k ohrožení chodců ani cyklistů.

Finsko

Ve Finsku jsou se zákony pro pohyb bruslařů nejdále. Bruslaři jsou i zde považováni za chodce, finské zákony však upravují pohyb bruslařů na silnicích poměrně přesně. Stejně jeko chodci, jezdí bruslaři po levé vozovky.

 • řidič musí dát přednost bruslaři, pokud odbočuje a kříží tímto manévrem bruslaři cestu
 • řidič musá dát přednost bruslaři, pokud bruslař vyjíždí z parkoviště, dvora, servisní stanice, stezky a z dalších  méně důležitých ulic
 • Řidiči musí nechat bruslařům dostatek volného prostoru, pokud je předjíždějí a míjejí
 • na silnicích v obytných zónách, které josu vyznačeny dopravní značkou, nesmí řidič ohrozit plynulost jízdy bruslaře. Ve značené obytné zóně může bruslař jezdit kdekoli
Bruslař ve Finsku nemusí:
 • dodržovat zákaz požití alkoholických nápojů před jízdou
 • dodržovat předepsanou rychlost pro motorová vozidla

REKLAMA

NAPIŠTE NÁM

 

Přihlásit k odběru novinek: